Sökordsannonsering (SEM)

De flesta letar information på sökmotorena innan att köp. Därför är det oerhört viktigt att också synas här med dina tjänster och produkter. Våra experter på Mediehuset TTELA hjälper dig att nå ut i bruset. Här får du information om hur den köpta marknadsföringen på sökmotorerna – sökordsannonsering – går till. 

Välj det paket som bäst passar dina behov. Baspaketet är för dig som är nöjd med en enklare analys och optimering baserad på klickstatistik. Vill du ha en mer utförlig analys av potentiella sökord och sökordens genomslag? Välj paketet Utökad.

Kontakta oss

Vad är sökordsannonsering?

Du kan betala för att komma högre upp på sökmotorerna och detta kallas för sökordsannonsering – Search Engine Marketing (SEM). Genom sökordsmarknadsföring visas din annons i det betalda köpfältet för personer som söker på produkter eller tjänster på till exempel Google, Bing och Yahoo. Idag googlar 9 av 10 på nätet innan de genomför sitt köp, vilket betyder att det är oerhört viktigt att synas där kunden är.

Vad kostar det? 

Du bestämmer själv hur stor budget du vill ha på din sökordsmarknadsföring. Våra experter hjälper dig att få ut maximal effekt av annonserna. Med vår teknik får du optimering av dina kampanjer dygnet runt alla dagar året om. Betalningsmodellen är per klick och du debiteras endast när någon klickar på annonsen. Visningarna är alltid gratis.

Hur ska annonsen utformas?

Våra experter hjälper dig att ta fram annonser med rätt innehåll, relevanta länkar och nyckelord. Sedan riktar vi annonserna mot rätt målgrupp, geografiskt område och period. Annonsen måste dessutom stämma överens med vad som står på din hemsida, så denna kan också behöva ses över och optimeras.